Aali Waqar Shezada Saheb Syedi Ali Asghar Bs Kalimuddin Saheb DM (Burhani Guards – Pakistan) Ziyafat

Categories: Central Events

Aali Waqar Shezada Saheb Syedi Ali Asghar Bs Kalimuddin Saheb DM Ziyafat by Burhani Guards – Pakistan at Burhani Diagnostic Center – Karachi .

 

Author: Burhani Ambulance Corps (Central)